42 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие Община Попово

Регистър на търговските дружества с общинско участие Община Попово

одобрен

Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води Община Попово

Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води Община Попово

одобрен

Регистър на заповеди даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП Община Попово

Регистър на заповеди даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП Община Попово

одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им Община Попово

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им Община Попово

одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост Община Попово

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост Община Попово

одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета Община Попово

Регистър на домашни и безстопанствени кучета Община Попово