3 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на географските наименования в Република България

http-geonames-cadastre-bg

географски наименования регистър
одобрен
одобрен

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕТАПИТЕ НА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ИЗРАБОТЕНИ ПО ДОГОВОРИ С АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Подробна информация относно етапите на производство на кадастрална карта и регистри ИЗРАБОТЕНИ ПО ДОГОВОРИ С АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - Актуална към 05.11.2018 ежемесечна информация на http://www.cadastre.bg/podrobna-informaciya-otnosno-etapite-na-proizvodstvo-na-kadastralna-karta-i-registri