19 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Списък на имоти - публична общинска собственост с НТП - пасище, мера, ливада от Общински Поземлен Фонд на Община Раднево за индивидуално ползване - публикувано на основание чл. 37и, ал.3 от ЗСПЗЗ

Списък на Имоти - публична общинска собственост с НТП - пасище, мера, ливада от Общински Поземлен Фонд на Община Раднево за индивидуално ползване - публикувано на основание чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017 - 2018 година

регистри
одобрен

Регистър на частната общинска собственост в Община Раднево

Регистър на частната общинска собственост в Община Раднево - изготвен на 19.04.2018 г.

регистри
одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на търговските дружества с общинско участие - изготвен на 20.03.2017 г.

регистри
одобрен

Регистър на рекламно-информационните елементи

Регистър на рекламно-информационните елементи

одобрен

Регистър на разрешителни за извършване на таксиметров превоз

Регистър на разрешителни за извършване на таксиметров превоз, изготвен на 24.03.2017 г.

регистри
одобрен

Регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост

Регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост - качен на 02.10.2017 г.

регистри