3 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Тримесечни отчети Община Самоков-І-то трим. 2018г.

Тримесечни отчети Община Самоков-І-то трим. 2018г.

одобрен

Тримесечни отчети Община Самоков-І-во трим.2017г

Тримесечни отчети Община Самоков-І-во трим.2017г

одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост в Община Самоков

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост в Община Самоков