55 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2019 г.

одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 31.12.2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 31.12.2018 г.

одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2018 г.

одобрен

Регистър на получените даренията към Община Сърница за 2018 г.

Регистър на получените даренията към Община Сърница актуален към 31.12.2018 г.

одобрен

Категоризация на туристически обекти на територията на Община Сърница за 2018 г.

Категоризация на туристически обекти на територията на Община Сърница актуален към 31.12.2018 г.

одобрен

Регистър на техническите паспорти на територията на Община Сърница за 2018 г.

Регистър на техническите паспорти за периода 01.01.2018 г.-31.12.2018 г., на територията на Община Сърница