6 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Сатовча

върнати от областния управител решения
одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на категоризираните туристически обекти в Община Сатовча

категоризирани туристически обекти
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Сатовча

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Сатовча

държавен план-прием
одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в община Сатовча

Разпределение на пасища