6 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на концесиите

Регистър на концесиите

одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности

одобрен

Регистър на търговските обекти

Регистър на търговските обекти – ВПО /временни преместваеми обекти/, разположени на територията на гр. Стара Загора

одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Стара Загора

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Стара Загора

одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Стара Загора

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Стара Загора

одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистър на издадените от Община Стара Загора разрешения за таксиметров превоз на пътници