30 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на земи-общинска собственост, отдадени под аренда/ наем

Регистър на земи-общинска собственост, отдадени под аренда/ наем в Община Трън

Община Трън земи -общинска собственост аренда/ наем
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Главен регистър на общинската собственост в Община Трън

общинска собственост Община Трън
одобрен

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

юридически лица Община Трън с нестопанска цел
одобрен

Регистър на общинските предприятия в Община Трън

Регистър на общинските предприятия в Община Трън

общински предприятия Община Трън
одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти в Община Трън

Общински регистър на категоризираните туристически обекти в Община Трън

категоризирани туристически обекти Община Трън
одобрен

Подлежащата на публикуване информация по ЗПКОНПИ

Подлежащата на публикуване информация по ЗПКОНПИ в Община Трън

Декларации противодействие на корупцията отнемане на имущество