11 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Ямбол

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Ямбол

одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на обектите, въведени в експлоатация на територията на община Ямбол

одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж от Община Ямбол, актуален към 01.06.2020 г.

община разрешителни строеж Ямбол
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти на територията на Община Ямбол.

имоти община разпоредителни сделки Ямбол