3 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистрирана земеделска техника в област Бургас 2017г

Регистрирана земеделска техника в област Бургас 2017г

одобрен

Средното годишно рентно плащане за 2017г в изпълнение на одобрена и утвърдена на основание чл.77 б от ППЗСПЗЗ от Министъра на земеделието и храните

Средното годишно рентно плащане за 2017г в изпълнение на одобрена и утвърдена на основание чл.77 б от ППЗСПЗЗ от Министъра на земеделието и храните

одобрен

Средното годишно рентно плащане в изпълнение на одобрена и утвърдена на основание чл.77 б от ППЗСПЗЗ от Министъра на земеделието и храните –Десислава Танева

П Р О Т О К О Л

на ОД „Земеделие” гр.Бургас, в изпълнение на Заповед № РД 11-283/07.08.2015 г. на Директора на ОД „Земеделие” Бургас за определяне на средното годишно рентно плащане в изпълнение на одобрена и утвърдена на основание чл.77 б от ППЗСПЗЗ от Министъра на земеделието и храните –Десислава Танева Методика за определяне на средното годишно рентно плащане №РД 04.6/08.07.20115г., предоставена с писмо изх.№9166-77/13.07.2015г. на Дирекция ПОК към МЗХ.

средно рентно плащане