5 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Информация за размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2017 година, за землищата от област Силистра по землища и общини, регламентирано в § 2 от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ

Информация за размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2017 година, за землищата от област Силистра по землища и общини, регламентирано в § 2 от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ

одобрен

Земеделска и горска техника регистрирана в ОД"Земеделие"Силистра през 2017

Земеделска и горска техника регистрирана в ОД"З"Силистра през 2017

одобрен

Земеделска и горска техника регистрирана в ОД"Земеделие" Силистра през 2016

Земеделска и горска техника регистрирана в ОД"Земеделие" Силистра през 2016 година

одобрен

Размер на средното годишно рентно плащане за землищата по общини на област Силистра за 2016г по Начин на трайно ползване.

Размер на средното годишно рентно плащане за землищата по общини на област Силистра за 2016г по Начин на трайно ползване.

одобрен

Земеделска и горска техника регистрирана в ОД"Земеделие" Силистра

Земеделска и горска техника регистрирана в ОД"З"Силистра към 30.06.2016

статистика