2 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Размер на средното рентно плащане за стопанската 2015/2016 г.

Информацията е по землища и начин на трайно ползване в кг/дка.

одобрен

Информация за регистрирана техника

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за наземни работи към 30.06.2016 г. в област Стара Загора.

техника