3 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на сигнали подадени на телефон 112.

Регистър на сигнали подадени на телефон 112 към Регионална дирекция по горите Русе.

одобрен

Регистър на преписките за промяна предназначението на горски територии.

Регистър на преписките за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии, които не са публична държавна собственост и са с площ до 50 дка в Регионална дирекция по горите Русе.

одобрен

Регистър на одобрените горскостопански програми.

Регистър на одобрените горскостопански програми в РДГ- гр.Русе за 2016 г.