2 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на преписките за промяна предназначението на горски територии.

Регистър на преписките за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии, които не са публична държавна собственост и са с площ до 50 дка в Регионална дирекция по горите Русе.

одобрен

Регистър на одобрените горскостопански програми.

Регистър на одобрените горскостопански програми в РДГ- гр.Русе.