10 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Списък на обслужващите звена в Област Габрово

Списък на обслужващите звена в Област Габрово за учебната 2017-2018г.

одобрен

СПИСЪК на детските градини в Област Габрово

Списък на детските градини в Област Габрово за учебната 2017/2018г.

детска градина
одобрен

СПИСЪК на училищата в Област Габрово

Списък на училищата в Област Габрово за учебната 2017/2018г.

списък на училищата
одобрен

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В IX КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В IX КЛАС ПО ПРОФЕСИИ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И В ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ, КАКТО И ПО ПРОФИЛИ ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГАБРОВСКА ОБЛАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018

одобрен

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ
В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, И ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И В ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГАБРОВСКА ОБЛАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

държавен план-прием
одобрен

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА ГИМНАЗИИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА ГИМНАЗИИТЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГАБРОВСКА ОБЛАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА