1 намерен резултат

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Осъществен план-прием в държавните и общински училища

Осъществен план-прием за учебната 2017-2018 г. в VI,VІІІ и IX клас.