5 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Реализиран държавен прием в 8. клас за учебната 2018/2019 г. за област Благоевград

Реализиран държавен прием в 8. клас за учебната 2018/2019 г. за област Благоевград

одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

одобрен

Информация за утвърдения план-прием в област Благоевград

Информация за утвърдения план-прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен 7 клас

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в област Благоевград

Списък на учиилща, детски градини и обслужващи звена в област Благоевград

одобрен

Мрежа на образователните институции в област Благоевград

училища, детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие, центрове за специална образователна подкрепа, специализирано обслужващо звено