2 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Реализиран прием на ученици в VIII клас за учебната 2018/2019 година

Информация за реализирания държавен прием в VIII клас за учебната 2018/2019 година в професионалните и профилирани гимназии, в средните и обединени училища, по профили, професии и специалности

одобрен

Списък на образователните институции на територията на област Ямбол за учебната 2018/2019 година

Списък на всички училища, детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена към началото на учебната 2018 / 2019 година