8 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Реализиран прием на ученици в 8 клас в училищата от област Монтана

Реализиран прием на ученици в 8 клас в училищата от област Монтана

одобрен

Списък на средните училища в област Монтана към 15.09.2018 г.

Списък на средните училища в област Монтана към 15.09.2018 г.

одобрен

Списък на образователните институции в област Монтана към 15.09.2018 г.

Списък на училищата, ДГ, ЦПЛР и СОЗ в област Монтана към 15.09.2018 г.

одобрен

Информация за утвърдения държавен прием в 8 клас в област Mонтана за учебната 2017-2018 г.

Информация за утвърдения държавен прием в 8 клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Mонтана за учебната 2017-2018 г.

образавание
одобрен

Списък на средните училища в област Монтана към 15.09.2017 г.

Списък на средните училища в област Монтана към 15.09.2017 г.

образавание
одобрен

Списък на училищата, ДГ, ЦПЛР и СОЗ в област Монтана към 15.09.2017 г.

Списък на училищата, детските градини, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена за учебната 2017/2018 г. в област Монтана към 15.09.2017 г.

образавание