9 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Информационна система за инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения

Информационна система за инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения

одобрен

Списък на административните услуги

Списък на административните услуги

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им за периода

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им за периода

одобрен

Мeсечни бюлетини за качеството на атмосферния въздух

Мeсечни бюлетини за качеството на атмосферния въздух 2010-2017 г.

одобрен

Регистър на защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии

Регистър на защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии

одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда

Годишен доклад за състоянието на околната среда 2001-2016