3 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Профилирано образование - 2018/2019 г.

Списък на училищата с профилирани и непрофилирани паралелки в област Враца за учебната 2018/2019 г. с брой ученици, по класове

одобрен

държавен план-прием за учебната 2019/2020 година

Списък на училищата от област Враца, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2019/2020 година

одобрен

Прием след основно образование

Реализиран план-прием след завършено основно образование за учебната 2016/2017 г. в област Враца