5 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Списък на образователните институции от област Враца за учебната 2016/2017 г.

Списък на образователните институции от област Враца за учебната 2016/2017 г.

одобрен
одобрен

РЕАЛИЗИРАН ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

РЕАЛИЗИРАН ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ В VIII КЛАС НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА, ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА В ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ И В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА

профилирано образование
одобрен

Профилирано образование - 2018/2019 г.

Списък на училищата с профилирани и непрофилирани паралелки в област Враца за учебната 2018/2019 г. с брой ученици, по класове

одобрен

държавен план-прием за учебната 2019/2020 година

Списък на училищата от област Враца, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2019/2020 година