34 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета при община "Родопи"

Регистър на домашни и безстопанствени кучета при община "Родопи" 2013г. - 2018 г.

одобрен

Регистър на одобрените проекти при община "Родопи"

Регистър на одобрените проекти при община "Родопи" - 2018 г.

одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж при община "Родопи"

Регистър на издадените разрешителни за строеж при община "Родопи" - 2018г.

одобрен

Сборен Касов отчет 31.12.2017 г.

Касов отчет за изпълнение бюджета на община "Родопи" към 31.12.2017 г.

касов отчет
одобрен

Сборен касов отчет към 30.09.2017 г.

Касов отчет на община "Родопи" към 30.09.2017

касов отчет