5 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Утвърден план-прием за 2016-2017 учебна година на ученици в държавните и общинските училища след завършен седми клас

Утвърден план-прием за 2016-2017 учебна годинана ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен седми клас

образавание
одобрен

Сравнителни резултати от националното външно оценяване за IV клас към учебната 2016/2017 г.

Сравнителни резултати от националното външно оценяване за IV клас към учебната 2016/2017 г в облас Перник

образавание
одобрен

Резултати от националното външно оценяване – VII клас за учебната 2016/2017 г

Общ среден бал - НВО 2017 г по училища

Национално външно оценяване в VII клас
одобрен

Списък на училищата и центровете за подкрепа и личностно развитие в област Перник

Списък на училищата и центровете за подкрепа и личностно развитие в област Перник

списък на училищата
одобрен

Списък на детските градини в област Перник

Списък на детските градини в област Перник

списък на детски градини