6 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Реализиран държавен план-прием в училищата в област Плевен за учебната 2018-2019 година

Реализиран държавен план-прием за учебната 2018-2019 година в средните училища, професионалните и профилираните гимназии в област Плевен

одобрен

Реализиран прием на ученици в IX клас за уч.2017/2018 г.

Реализиран прием на ученици в IX клас в професионалните гимназии и средните училища в област Плевен за учебната 2017/2018 година

одобрен

Списък на ЦПЛР в област Плевен за учебната 2017-2018 година

Регистър на центровете за личностно развитие и подкрепа в област Плевен за учебната 2017-2018 година

одобрен

Списък на училищата и детските градини в област Плевен за учебната 2017/2018 година

Регистър на училищата и детските градини в област Плевен за учебната 2017/2018 година

одобрен

Държавен план-прием в VIII и в IX клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии и в средните училища на област Плевен за учебната 2017/2018 година

Съдържа два файла: за план-прием в VIII клас и втори за приема в IX клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, и в средните училища на област Плевен за учебната 2017/2018 година

одобрен

Списък на учебните заведения в област Плевен в началото на учебната 2016/2017 година

Списък на училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в област Плевен в началото на учебната 2016/2017 година