4 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Реализиран държавен прием в VIII клас за учебната 2018/2019 г. по училища за паралелките за профилирана и професионална подготовка в професионалните и профилираните гимназии, в средните и обединените училища за област СмолянРеализиран план прием

Реализиран държавен прием в VIII клас за учебната 2018/2019 г. по училища за паралелките за профилирана и професионална подготовка в професионалните и профилираните гимназии, в средните и обединените училища за област Смолян

одобрен

Списък на всички училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в област Смолян за учебната 2017/2018 год.

Списък на всички училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в област Смолян за учебната 2017/2018 год.

одобрен

Държавен план-прием за учебната 2017/2018 година в VІІІ клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните училища от област Смолян

Държавен план-прием за учебната 2017/2018 година в VІІІ клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните училища от област Смолян

одобрен

Списък на всички средни училища в област Смолян за учебната 2017/2018 год.

Списък на всички средни училища в област Смолян за учебната 2017/2018 год.