2 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на лицата практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве на територията на област Кърджали

"Неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве" – методи, чието изучаване не е включено в учебните програми на висшите медицински училища, и които не трябва да предизвикват влошаване на здравословното състояние на гражданите и се прилагат единствено с цел постигане на благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.
Използване на нелекарствени продукти от органичен произход – това са химични съединения с растителен или животински произход, както и синтетични и полусинтетични органични продукти, които не са лекарства съгласно Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина;
Използване на нелекарствени продукти от минерален произход – химични елементи и съединения с неорганичен произход, които не са лекарства съгласно ЗЛПХМ
Използване на нетрадиционни физикални методи – такива, при които се използва механично, топлинно или магнитно въздействие върху човешкото тяло
Хомеопатия - метод, при който чрез индивидуално подбрани хомеопатични лекарствени продукти съгласно "принципа на подобието" се цели стимулиране на естествените оздравителни сили на организма
Акупунктура - метод, при който в определени точки от тялото на човека се забиват игли със специална форма и диаметър от 0,16 до 0,35 мм, с което се цели постигане на благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Акупресура - метод, при който в определени точки от тялото на човека се упражнява натиск с върховете на пръстите, с което се цели постигане на благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Ирисови, пулсови и аурикуларни методи на изследване
- ирисов е методът, при който се изследват морфологичните изменения на ириса на окото, с което се цели определяне на състоянието на вътрешните органи и системи на организма;
- пулсов е методът, при който се изследват качествени и количествени показатели на пулса, с което се цели определяне на състоянието на вътрешните органи и системи на организма;
- аурикуларен е методът, при който се изследват морфологията, електропроводимостта и чувствителността към болка в точки от ушната мида, с което се цели определяне на състоянието на вътрешните органи и системи на организма);
Диетика - метод, при който чрез предписан режим на хранене, включително и само с плодове, зеленчуци или с други продукти от органичен произход, се постига благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Лечебно гладуване - метод, при който чрез предписан режим на приемане на вода, сокове или други течности се постига благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве