2 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Информация за лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписи в област Видин

Информацията включва следните данни: №, № на практика, Наименование на леч. заведение, Представлява се от:, Адрес, Телефон, Реггистриран втори или следващ кабинет на лечебното заведение

одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

В регистъра са въведени следните данни: Индивидуален регистрационен номер на обекта, Дата на регистрация, Обект / Транспортни средства (Наименование (Брой и вид на транспортните средства), Адрес (на обекта или на местодомуването на транспортните средства), Община (район)), Видове дейности, които ще се извършват (в обекта или с транспортните средства), Данни за лицето, открило обект с обществено предназначение (Име, Данни от съдебната регистрация, Адрес на управление, Община (район)), Заличаване на регистрацията (Дата, Номер на заповед, основание)

обекти обекти с обществено предназначение публичен регистър