5 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
регистър 
одобрен

Регистър ТП 2019

Регистър на техническите паспорти на строежите за 2019 година

паспорти регистър симеоновград технически
одобрен

Регистър за издадени разрешения за строеж 2017

РЕГИСТЪР
НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ
през 2017 година
от ОБЩИНА С И М Е О Н О В Г Р А Д

регистър симеоновград строеж
одобрен

Регистър на техническите паспорти за строеж 2017

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА

паспорт регистър симоеоновград строеж
одобрен

Регистър на категоризирани обекти общ Симеоновград

Регистър на категоризирани обекти общ Симеоновград

регистър
одобрен

Разпоредителни сделки

Регистър на разпоредителните сделки, списък на второстепенните разпоредители

разпоредителни регистър сделки