2 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
сделки 
одобрен

Регистър разпределителни сделки Симеоновград

П У Б Л И Ч Е Н Р Е Г И С Т Ъ Р
ЗА РАЗПОРЕДИЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД – 2013 година – 2017 година

сделки симеоновград разпределителни
одобрен

Разпоредителни сделки

Регистър на разпоредителните сделки, списък на второстепенните разпоредители

разпоредителни регистър сделки