13 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Община Сливен

Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Община Сливен, актуален към 28.03.2019 г.

информация имущество корупция отнемане незаконно ЗПКОНПИ противодействие придобито
одобрен

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум в община Сливен

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум в община Сливен - към момента няма предложения

референдум местен предложения
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Сливен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Сливен

върнати обсъждане общински решения съвет
одобрен

Регистър на рекламно-информационните елементи на територията на община Сливен

Регистър на рекламно-информационните елементи на територията на община Сливен

елементи рекламни рекламни елементи
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост на Община Сливен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост на Община Сливен. Регистърът се обновява ежедневно и е достъпен на адрес: http://87.121.77.67:8080/Registers/RAZPSDELKI

разпоредителни сделки
одобрен

Списък на издадените общи административни актове в Община Сливен

Списък на издадените общи административни актове в Община Сливен

административни актове издадени