13 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Списък с имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания на участниците в ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 г.

Списък с имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания на участниците в ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 г.

ЕРИК сметна палата -ЕРИК
одобрен

Дарители по стойност на направените непарични дарения за ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 МАРТ 2017 г.

Дарители по стойност на направените непарични дарения за ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 МАРТ 2017 г.

сметна палата -ЕРИК
одобрен

Списък на лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности към 20 март 2017 г.

Списък на лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности към 20 март 2017 г.

ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица заемащи висши държавни и други длъжности към 20 март 2017 г. Списък на лица по чл. 2
одобрен

Списък с имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборните кампании на участниците в ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 6 НОЕМВРИ 2016 Г.

Списък с имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборните кампании на участниците в ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 6 НОЕМВРИ 2016 Г.

сметна палата -ЕРИК
одобрен

Дарители по стойност на направените непарични дарения за ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 6 НОЕМВРИ 2016 Г.

Дарители по стойност на направените непарични дарения за ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 6 НОЕМВРИ 2016 Г.

сметна палата
одобрен

Списък с имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборните кампании на участниците за ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.

Физически лица предоставили безвъзмездно ползване или услуги за предизборните кампании на участниците за ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.