24 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежи на Община Средец

Регистър на техническите паспорти на строежи

Регистър на заверените технически паспорти на сгради
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Касово изпълнение на бюджета
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

ползване на воден обект
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на одобрените инвестиционни проекти в Община Средец през 2018 година

инвестиции
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджети на община Средец

Списък на второстепенните разпоредители с бюджети

второстепенни разпоредители
одобрен

Регистър на лекарските практики на територията на община Средец

Регистър на лекарските практики на територията на община Средец