26 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър На Върнатите За Ново Обсъждане Решения На Общински Съвет - Елин Пелин

Регистър На Върнатите За Ново Обсъждане Решения На Общински Съвет - Елин Пелин

одобрен

Държавен план-прием

Държавен план-прием на територията на Община Елин Пелин

одобрен

Регистър устойствени планове

Регистър на издадените АКТОВЕ за изработване на устройствени планове и на измененията им. Община Елин Пелин

одобрен

Уведомленията за работно на търговските обекти

Регистър на уведомленията за работно на търговските обекти на територията на Община Елин Пелин