6 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър На Върнатите За Ново Обсъждане Решения На Общински Съвет - Елин Пелин

Регистър На Върнатите За Ново Обсъждане Решения На Общински Съвет - Елин Пелин

одобрен

Регистър устойствени планове

Регистър на издадените АКТОВЕ за изработване на устройствени планове и на измененията им. Община Елин Пелин

одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране

Регистър на издадените карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания от Община Елин Пелин

одобрен

Регистър на даренията

Регистър на даренията на община Елин Пелин