2 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Публичен регистър на Декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ

Публичен регистър на Декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ

одобрен

Специален регистър на колективните трудови договори на отраслово/браншово равнище

Специален публичен регистър на колективните трудови договори на отраслово/браншово равнище