1 намерен резултат

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Списък с проверени лица

Списък с проверени лица за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Публикуваните данни са съобразени със Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и със Закона за защита на личните данни.

досиета комисия държавна сигурност разкриване принадлежност