11 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на върнати за ново обсъждане решения на общинския съвет

върнати решения на общинския съвет

върнати решения