28 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на издадени разрешителни за строеж

Регистър на издадени разрешителни за строеж на Община Ловеч

Издадени разрешения за строеж
одобрен

Регистър на заверени технически паспорти на сгради

Регистър на заверени технически паспорти на сгради на Община Ловеч

технически паспорти
одобрен

Регистър на обекти въведени в експлоатация

Регистър на обекти въведени в експлоатация на Община Ловеч

въведени в експлоатация обекти
одобрен

Разписание на градския транспорт в град Ловеч

Разписание на градския транспорт в град Ловеч