14 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър за гражданските дружества, в които участва общината

Регистър за гражданските дружества, в които участва община Лясковец

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на заявленията за достъп до информация в община Лясковец

достъп до информация заявления
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им в община Лясковец

заповеди ипуп пуп устройство на територията
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на общите административни актове в община Лясковец

административни актове
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в община Лясковец

етажна собственост сдружения
одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Общински регистър на категоризираните туристически обекти в община Лясковец