11 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти

ненормирано работно време на търговските обекти

одобрен

Регистър имоти публична общинска собстевност

Регистър на имотите публична общинска собственост

актове за общинска собственост
одобрен

Регистър имоти частна общинска собственост

Регистър имоти частна общинска собственост

имоти общинска собственост