6 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Областна транспортна схема – област Добрич

Областна транспортна схема – област Добрич

одобрен

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи-092017

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи-092017

одобрен

Публичен регистър на издадените актове за изработване на УП-092017

Публичен регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения-092017

одобрен

Публичен регистър на издадените актове за одобряване на УП-092017

Публичен регистър на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения-092017