7 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Областна транспортна схема - област Хасково

Областна транспортна схема - област Хасково

одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на държавната собственост на територията на област Хасково

Регистър на държавната собственост на територията на област Хасково

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УП

РЕГИСТЪР
НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ХАСКОВО ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО