10 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Областен регистър за военни паметници в област Кюстендил

Военни паметници, съгласно анкетни карти, подадени от общините в област Кюстендил и съгласувани с Областната комисия "Военни паметници" към Областна администрация Кюстендил.

регистър
одобрен
одобрен

Регистър на издадени актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения – Област Кюстендил

Регистър на издадени актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения – Област Кюстендил

одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж – Област Кюстендил

Регистър на издадените разрешения за строеж – Област Кюстендил