6 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР "ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ" ОБЛАСТ ЯМБОЛ

В менюто в лявата част на екрана се избира населеното място / населените места в които има военни паметници са подчертани/.
Непосредствено до менюто се отваря меню със списък на военните паметници за конкретното населено място.

Паметниците са именувани според ред първи на анкетните карти!

Анкета- анкетна карта за конкретния паметник

Списък- списък на изписаните имена на паметника /Приложение 1/

Състояние- ако има описано отделно извън анкетната карта състояние на паметника /Приложение 3/

снимка Х - снимка /Приложение 2/

Снимките се отварят в отделни прозорци или подпрозорци в зависимост от използвания браузър и неговите настройки!

одобрен
одобрен

РЕГИСТРИ ПО ЗУТ

РЕГИСТРИ ПО ЗУТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

одобрен
одобрен

РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИТЕ СЪВЕТИ И КОМИСИИ

РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИТЕ СЪВЕТИ И КОМИСИИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

одобрен

Регистър на имоти държавна собственост до 2007 година за област Ямбол

Регистър на имоти държавна собственост до 2007 година за област Ямбол