32 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Регистър имоти-частна общинска собственост 2017
одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти
одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение