21 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Държавен план прием

Държавен план прием

одобрен

Публичен регистър за сделки с общински имоти

Публичен регистър за сделки с общински имоти

одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Разпределение на пасища,Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване мери от ОПФ за индивидуално ползване

одобрен

Регистър за домашни и безстопанствени кучета

Регистър за домашни и безстопанствени кучета

одобрен

Регистър на военните паметници

Регистър на военните паметници

одобрен

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА АРДИНО