31 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ - ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ - 2017 г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ - ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ - 2017 г.

одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА АКТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ - ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2017 г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА АКТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ - ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
2017 г.

АЛ.4 ОТ ЗУТ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3
одобрен

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2016 г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
2016 г.

АЛ.4 ОТ ЗУТ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3