44 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Бюджет на Община град Добрич

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич за периода 01.01.2016 - 30.06.2016 г.

одобрен

Бюджет на Община град Добрич към 31.07.2016

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.07.2016 г.

одобрен

Бюджет на Община град Добрич към 31.08.2016

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2016 г.

одобрен

Второстепенни разпоредители с бюджет при Община Добрич

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет при Община град Добрич за 2017 г.

второстепенни разпоредители разпоредители с бюджет община Добрич
одобрен

Второстепенни разпоредители с бюджет при Община Добрич 2018 г.

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет при Община град Добрич за 2018 г., съгласно Решение № 30-5/30.01.2018 г. на ОбС за приемане на бюджета на Община Добрич за 2018 г.

второстепенни разпоредители община Добрич второстепенни разпоредители с бюджет
одобрен

Държавен план-прием за средните училища в Община Добрич

Утвърден и реализиран държавен План-прием за професионалните училища, профилираните гимназии и средните училища за учебната 2017/2018 г. в Община град Добрич

държавен план-прием