18 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър Вековни дървета

Регистър Вековни дървета

одобрен

Регистър на актове за изработване на устройствени планове и измеменията им

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

заповеди пуп строителство устройствени планове
одобрен

Регистър на военните паметници на територията на община Иваново

Войнишки паметници и гробове на територията на община Иваново

военни паметници
одобрен
одобрен

Регистър на заверени технически паспорти

Регистрирани технически паспорти община Иваново

строителство
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП