6 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистри ТРБ

Регистър на издадените разрешителни за строеж 2016 г.
Регистър на обектите, въведени в експлоатация
Регистър на заверените технически паспорти на сгради 2016 год.

устройство на територията
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет Крумовград

върнати за ново обсъждане решения на общински съвет Крумовград 2015-2019

одобрен

Регистър на домашните кучета - община Крумовград

регистрирани домашни кучета в община Крумовград

одобрен